Social media

Via Twitter en LinkedIn houden wij u op de hoogte van publicaties, vacatures en evenementen waar we aan bijdragen. En we informeren u over wat wij doen om de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdhulp te bewaken en te bevorderen.

Naast ons algemene IGJ-account zijn ook een aantal van onze inspecteurs actief op Twitter. Zij posten berichten over ons toezicht en over de ontwikkelingen die zij tijdens hun dagelijkse werkzaamheden voor zien in de Nederlandse gezondheidszorg.

Volg onze inspecteurs op Twitter

Webcare

Op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur beantwoordt het webcareteam uw vragen. Ook onze twitterende inspecteurs gaan graag met u in gesprek.

Huisregels

Het twitteraccount wordt beheerd door het social media team van IGJ. We nodigen iedereen uit om te reageren en mee te praten. Daarbij gelden de volgende (gedrags)regels:

  • Heb respect voor elkaar, en elkaars mening;
  • Beperk je tot het onderwerp van het bericht waarop je reageert;
  • Deel geen privégegevens en schend de privacy van anderen niet;
  • We behouden ons het recht voor beledigend, discriminerend of anderszins schadelijk gedrag bij Twitter te rapporteren;
  • We behouden ons het recht voor om iemand die zich herhaaldelijk niet aan de huisregels houdt van het twitteraccount te blokkeren;
  • Bij bedreiging kan aangifte worden gedaan.