Social media

U kunt ons op social media volgen via Twitter en LinkedIn. Hier houden wij u op de hoogte van publicaties, vacatures en evenementen waar we aan bijdragen. En we informeren u over wat wij doen om de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdhulp te bewaken en te bevorderen.

Ook een aantal inspecteurs is actief op Twitter. Zij twitteren over ons toezicht en over hun dagelijkse werkzaamheden:

@Ronnievdiemen: Inspecteur-generaal
@KorrieLouwes: Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg
@JokedeVries_IGJ: Hoofdinspecteur Jeugd
@Inspecteur_Jeugd: Inspecteur Jeugd
@Inspecteur_GZ: Inspecteur Gehandicaptenzorg
@Inspecteur_VenV: Inspecteur Verpleging en Verzorging
@Inspecteur_MSZ: Inspecteur Medisch Specialistische Zorg
@InspecteursTSD: Inspecteur Toezicht Sociaal Domein
@Inspecteurmondz: Inspecteur Mondzorg
@Inspecteur_ZAJ: Inspecteur Zorg aan Asielzoekers en Justitiabelen
@Inspecteur_EZ: Inspecteur Eerstelijnszorg
@InspecteurNetwz: Inspecteur Netwerkzorg
@InspecteurRenG: Inspecteur Reclame & Gunstbetoon

Webcare

Op werkdagen van 9 tot 17 uur beantwoordt het webcareteam uw vragen. Ook onze twitterende inspecteurs gaan graag met u in gesprek.

Huisregels

Het twitteraccount wordt beheerd door het social media team van IGJ. We nodigen iedereen uit om te reageren en mee te praten. Heb respect voor elkaar, en elkaars mening. We behouden ons het recht voor beledigend, discriminerend of anderszins schadelijk gedrag bij Twitter te rapporteren. Beperk je tot het onderwerp van het bericht waarop je reageert. Deel geen privégegevens en schend de privacy van anderen niet. We behouden ons het recht voor om iemand die zich herhaaldelijk niet aan de huisregels houdt van het twitteraccount te blokkeren. Bij bedreiging kan aangifte worden gedaan.