Volg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd via social media

Via X (voorheen Twitter) en LinkedIn houden wij u op de hoogte van publicaties, vacatures en evenementen waar we aan bijdragen. En we informeren u over wat wij doen om de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdhulp te bewaken en te bevorderen.

Webcare

Op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur beantwoordt het webcareteam uw vragen.

Huisregels

Het X-account wordt beheerd door het social media team van de IGJ. We nodigen iedereen uit om te reageren en mee te praten. Daarbij gelden de volgende (gedrags)regels:

  • Heb respect voor elkaar, en elkaars mening;
  • Beperk je tot het onderwerp van het bericht waarop je reageert;
  • Deel geen privĂ©gegevens en schend de privacy van anderen niet;
  • We behouden ons het recht voor beledigend, discriminerend of anderszins schadelijk gedrag bij X te rapporteren;
  • We behouden ons het recht voor om iemand die zich herhaaldelijk niet aan de huisregels houdt van het twitteraccount te blokkeren;
  • Bij bedreiging kan aangifte worden gedaan.

Toezicht Sociaal Domein op X

Naast de IGJ is ook Toezicht Sociaal Domein actief op X. In  Toezicht Sociaal Domein werkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij houden ook contact met gemeenten.

@InspecteursTSD