Social media

U kunt ons op social media volgen via Twitter en LinkedIn. Hier houden wij u op de hoogte van publicaties, vacatures en evenementen waar we aan bijdragen. En we informeren u over wat wij doen om de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdhulp te bewaken en te bevorderen.

Andere inspecteurs

Inspecteur Eerstelijnszorg
@Inspecteur_EZ
Inspecteur Gehandicaptenzorg
@Inspecteur_GZ
Inspecteur Mondzorg
@Inspecteurmondz
Inspecteur
Medisch Specialistische Zorg

@Inspecteur_MSZ
Inspecteur Netwerkzorg
@InspecteurNetwz
Inspecteur
Reclame & Gunstbetoon

@InspecteurRenG
Inspecteur
Verpleging en Verzorging

@Inspecteur_VenV
Inspecteur
Toezicht Sociaal Domein

@InspecteursTSD
Inspecteur Zorg aan
Asielzoekers en Justitiabelen

@Inspecteur_ZAJ

Webcare

Op werkdagen van 9 tot 17 uur beantwoordt het webcareteam uw vragen. Ook onze twitterende inspecteurs gaan graag met u in gesprek.

Huisregels

Het twitteraccount wordt beheerd door het social media team van IGJ. We nodigen iedereen uit om te reageren en mee te praten. Heb respect voor elkaar, en elkaars mening. We behouden ons het recht voor beledigend, discriminerend of anderszins schadelijk gedrag bij Twitter te rapporteren. Beperk je tot het onderwerp van het bericht waarop je reageert. Deel geen privégegevens en schend de privacy van anderen niet. We behouden ons het recht voor om iemand die zich herhaaldelijk niet aan de huisregels houdt van het twitteraccount te blokkeren. Bij bedreiging kan aangifte worden gedaan.