Social media

U kunt ons op social media volgen via Twitter en LinkedIn. Hier houden wij u op de hoogte van publicaties, vacatures en evenementen waar we aan bijdragen. En we informeren u over wat wij doen om de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en jeugdhulp te bewaken en te bevorderen.

Ook een aantal inspecteurs is actief op Twitter. Zij twitteren over ons toezicht en over hun dagelijkse werkzaamheden:

@Ronnievdiemen: Inspecteur-generaal
@KorrieLouwes: Hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg
@JokedeVries_IGJ: Hoofdinspecteur Jeugd
@Inspecteur_Jeugd: Inspecteur Jeugd
@Inspecteur_GZ: Inspecteur Gehandicaptenzorg
@Inspecteur_VenV: Inspecteur Verpleging en Verzorging
@Inspecteur_MSZ: Inspecteur Medisch Specialistische Zorg
@InspecteursTSD: Inspecteur Toezicht Sociaal Domein
@Inspecteurmondz: Inspecteur Mondzorg
@Inspecteur_ZAJ: Inspecteur Zorg aan Asielzoekers en Justitiabelen
@Inspecteur_EZ: Inspecteur Eerstelijnszorg

Webcare

Op werkdagen van 9 tot 17 uur beantwoordt het webcareteam uw vragen. Ook onze twitterende inspecteurs gaan graag met u in gesprek.