Hoe gaat de Rijksoverheid om met de persoonsgegevens van journalisten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die belangrijke bepalingen bevat over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 moeten ook overheidsinstanties de AVG naleven.

Een belangrijk aandachtspunt van de AVG is de actieve informatieplicht naar degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Dit wil zeggen dat de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ journalisten moet informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Om te voorkomen dat individuele journalisten meerdere brieven van verschillende departementen ontvangen, is ervoor gekozen de journalisten als beroepsgroep te informeren over de verwerking van haar persoonsgegevens. Dit is gebeurd in overleg met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) via een ingezonden mededeling op de website Villamedia.nl en een bijlage bij het Villamedia-magazine. 

Alle ministeries verwerken persoonsgegevens van journalisten. Contactgegevens van journalisten staan in diverse (verzend)lijsten, sms-alerts en veel journalisten staan met contactgegevens in accreditatielijsten. De ministeries bewaren de gegevens van journalisten voor communicatie-doeleinden, bijvoorbeeld om journalisten te informeren over persconferenties en evenementen e.d., het toesturen van digitale nieuwsbrieven of het toesturen van persberichten.

De grondslag voor de verwerking van de gegevens van journalisten is gebaseerd op die van het algemeen belang van het informeren van media en het publiek.

Journalisten kunnen gebruikmaken van hun rechten als betrokkene. Dit betekent dat journalisten een verzoek kunnen indienen bij een ministerie tot inzage (kennisneming), rectificatie (verbetering), of wissing (verwijderen) of beperking van de verwerking.

Verder hebben journalisten het recht van overdraagbaarheid of dataportabiliteit. Op de website van de ministeries vindt u nadere informatie over het gebruik van uw rechten en de termijn waarbinnen het ministerie uw verzoek moet hebben afgehandeld.

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u werkzaam bent als journalist. Indien u niet (meer) als journalist werkzaam bent en/of uit het bestand wilt worden verwijderd kunt u contact opnemen met het betreffende ministerie.  Als u bepaalde digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden. Voor papieren nieuwsbrieven geldt dat u contact kunt opnemen met het betreffende ministerie om uw contactgegevens van de verzendlijst te laten verwijderen. De verschillende ministeries zijn op grond van de AVG zelf de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. De contactgegevens van de ministeries zijn terug te vinden op Rijksoverheid.nl.

Alle ministeries beschikken over een functionaris voor gegevensbescherming (FG) die toezicht houdt op het gebied van gegevensverwerking. U kunt contact opnemen met de FG van een ministerie als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens (AP).

Voor meer algemene informatie over de AVG kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, of telefonisch via 0900-2001201.