Online medicijnen

Via internet kunt u van alles bestellen. Ook medicijnen. Maar het online bestellen van medicijnen kan uw gezondheid ernstig in gevaar brengen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) raadt dit daarom af. We voeren inspecties uit bij online aanbieders van medicijnen. Daarnaast werken we samen met andere partijen om illegale online medicijnen tegen te gaan.

Risico's van online bestellen

Bestelt u een medicijn online, dan is er geen controle op deze medicijnen, zoals dat wel gebeurt als u via uw arts of apotheker een medicijn krijgt. Hierdoor weet u niet of de medicijnen veilig zijn en voor u goed werken: 

  • Het medicijn kan te veel werkzame stof bevatten, te weinig of misschien helemaal geen. Een onjuiste dosering kan gevaarlijk zijn, soms ook levensbedreigend. Dat geldt ook voor de combinatie met andere medicijnen.
  • Als het medicijn verontreinigd is, kan dat uw organen beschadigen en pas tot klachten leiden als u ernstig ziek bent. 
  • Sommige medicijnen kunnen verslavend zijn en/of de rijvaardigheid beïnvloeden.
  • Is er weinig van een medicijn en u bestelt het online dan is het daardoor niet meer beschikbaar voor patiënten die het echt nodig hebben.

Daarnaast loopt u het risico dat u opgelicht wordt. U krijgt neppillen of de medicijnen worden helemaal niet bij u bezorgd.

Klik om te controleren of deze website legaal handelt

Veilig online bestellen

Wilt u toch medicijnen online bestellen? Doe dat dan alleen bij betrouwbare websites. U kunt dit zelf controleren. Op de website www.aanbiedersmedicijnen.nl  kunt u zien of de aanbieder zich heeft aangemeld bij de overheid. En zien welke medicijnen de aanbieder mag verkopen. De aanbieder moet daarnaast een EU-logo op de website hebben (zie afbeelding). 

Voor veel medicijnen is een recept van uw arts verplicht. Dit mogen alleen apothekers of apotheekhoudende huisartsen aan u geven. Kijk in Register van gevestigde apothekers of uw aanbieder een geregistreerde apotheker is.

Zie ook: rijksoverheid.nl, online geneesmiddelen kopen

Illegale handel melden

Vermoedt u dat een website illegaal medicijnen aanbiedt? Dan kunt u dit melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg. De inspectie beoordeelt of het de aangewezen instantie is om de melding te behandelen. Hieronder staan enkele voorbeelden van meldingen die bij de IGJ zijn binnengekomen over online medicijnen.

Voorbeelden van meldingen