Een optimaal pijnbeleid in de zorginstelling

Deze Rode draad gaat over het verbeterdoel ‘Realiseren van een optimaal pijnbeleid in de zorginstelling’ uit de Basisset medisch specialistische zorg (MSZ). Dit document is bedoeld als inspiratie voor ziekenhuizen en particuliere klinieken. De informatie en de goede voorbeelden komen uit de inspiratiesessie over een optimaal pijnbeleid.