Toetsingskader Toezicht op de Wijkverpleging

Dit toetsingskader gebruikt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij het toezicht op de wijkverpleging. Wijkverpleging is verpleging en verzorging die in de thuissituatie van de cliënt wordt geleverd. Dit kan kortdurende (intensieve) zorg zijn, zoals ziekenhuis-verplaatste zorg, maar ook langdurige zorg.

In dit toetsingskader staan 5 thema’s waar de inspectie op let bij het toezicht op de wijkverpleging:

  1. Cliënt centraal
  2. Integrale zorg
  3. Veilige zorg thuis
  4. Professionele autonomie van de wijkverpleegkundige
  5. Sturen op kwaliteit

Over toetsingskaders

Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wetten en regels, veldnormen en richtlijnen die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.