Verkort toetsingskader wijkverpleging

Dit Verkort toetsingskader wijkverpleging kan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruiken bij het toezicht op kleine aanbieders van wijkverpleging. Dit zijn aanbieders met minder dan 50 cliënten. Zo past het toezicht beter bij de situatie.

In dit toetsingskader staan 3 thema’s waar de inspectie op let bij het toezicht op kleine aanbieders van wijkverpleging:

  1. Cliënt centraal
  2. Deskundige zorgverlener
  3. Sturen op kwaliteit en veiligheid

Over toetsingskaders

Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wetten en regels, veldnormen en richtlijnen die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.