Signalen fraude in de zorg 2022

Het rapport Signalen in de zorg 2022 beschrijft signalen die bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn verzameld. Het IKZ rapporteert over signalen van vermoedens van fraude, niet over vastgestelde fraude. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werkt in het knooppunt samen met andere partijen.

Het Jaarbeeld 2022 geeft een beknopt inzicht in patronen van de fraudesignalen die in 2022 zijn binnengekomen bij de partners die samenwerken in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ).