Hoe houdt de inspectie toezicht?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat gebeurt voor een deel samen met andere inspecties.

De IGJ onderzoekt of kinderen en jongeren goede hulp krijgen in een veilige omgeving. Ze controleert ook of de jeugdhulpaanbieders zich aan de wet en andere afspraken houden. De inspectie verzamelt daarom informatie over de organisaties die (onder meer) onder de Jeugdwet vallen. En kijkt of het beleid van deze aanbieders in de praktijk goed werkt.

Kinderen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben recht op goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling. Daar moet de samenleving op kunnen vertrouwen. Dat is het ook doel van het toezicht van de inspecties. Hun onafhankelijke oordeel over de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering is belangrijk voor iedereen die daar mee te maken heeft.

De inspectie verzamelt informatie en onderzoekt die. Het gaat om informatie zoals:

  • meldingen van jeugdhulpaanbieders;
  • de uitkomsten van onderzoek van de gegevens van jeugdhulpaanbieders;
  • berichten van professionals uit het zorgnetwerk, van kinderen zelf en/of van hun familieleden.

De uitkomsten van die onderzoeken kunnen reden zijn om op inspectiebezoek te gaan bij een organisatie. Kijk voor meer informatie daarover bij Redenen voor een inspectiebezoek.

Toetsingskaders

In toetsingskaders staan alle punten en regels waar de inspectie op controleert. Dat zijn punten die in de wet zijn vastgelegd. En regels die door de sector zelf zijn afgesproken. Er zijn verschillende toetsingskaders voor verschillende soorten organisaties. De inspectie voert het toezicht op jeugdhulpaanbieders voor een groot deel uit met het JIJ kader
Een overzicht van alle toetsingskaders vindt u bij: Toetsingskaders

Inspectiebezoeken

De inspectie komt meestal onverwacht op bezoek. Soms stuurt de inspectie kort van tevoren een bericht dat er inspecteurs langskomen. De inspecteurs willen een beeld krijgen van hoe de hulp aan kinderen eruit ziet. De inspecteurs praten daarom met de kinderen. En ook met ouders, medewerkers en met het bestuur van een organisatie. Ook bekijken inspecteurs cliëntdossiers en de locaties waar kinderen verblijven. Kijk voor meer informatie bij Zo ziet een inspectiebezoek er uit.

Inspectierapporten

Na het bezoek schrijven de inspecteurs een rapport. Dit rapport beschrijft wat de inspecteurs tijdens het bezoek zagen. De inspectie stuurt dit rapport binnen 6 weken naar de organisatie die zij bezoekt. De organisatie kan dan reageren. Meer informatie vind u bij Alles over rapporten.

Maatregelen

De inspectie neemt maatregelen als blijkt dat een jeugdhulpaanbieder niet veilig is of niet goed voor de kinderen zorgt. De inspectie kan dan verschillende soorten maatregelen nemen. Bij Maatregelen die we kunnen nemen worden die maatregelen uitgelegd.

Wetten en regelingen

Er zijn verschillende wetten en regelingen met toezichttaken en bevoegdheden voor de inspecties die het landelijk toezicht jeugd vormen. Enkele van deze wetten zijn: