Hoe houdt de inspectie toezicht?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat gebeurt deels in samenwerking met andere inspecties.

IGJ onderzoekt of kinderen goede hulp krijgen in een veilige omgeving. Ze controleert ook of de jeugdhulpaanbieders zich aan de wet en andere afspraken houden. De inspectie verzamelt daarom informatie over de organisaties die (onder meer) onder de Jeugdwet vallen. En zij kijkt of het beleid van deze aanbieders in de praktijk goed werkt.

Kinderen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering hebben recht op een goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling. Daar moet de samenleving op kunnen vertrouwen. Dat is het ook doel van het toezicht van de inspecties. Hun onafhankelijke oordeel over de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering is belangrijk voor iedereen die daar mee te maken heeft.

Onderzoek

De inspectie verzamelt informatie en onderzoekt die, zoals:

  • meldingen van jeugdhulpaanbieders
  • de uitkomsten van onderzoek van de gegevens van jeugdhulpaanbieders
  • berichten van professionals uit het zorgnetwerk, van jeugdigen zelf en/of van hun familieleden

De uitkomsten van die onderzoeken kunnen reden zijn om op inspectiebezoek te gaan bij een organisatie. Kijk voor meer informatie daarover bij Redenen voor een inspectiebezoek.

Toetsingskaders

Toetsingskaders bevatten alle punten en regels waar de inspectie op controleert. Dat zijn punten die in de wet zijn vastgelegd. Maar ook regels die door de sector zelf zijn afgesproken. Er zijn verschillende toetsingskaders voor verschillende soorten organisaties. Het belangrijkste toetsingskader voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering is het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

Een overzicht van alle toetsingskaders vindt u bij: Toetsingskaders

Inspectiebezoeken

De inspectie komt meestal onverwacht op bezoek. Soms stuurt de inspectie kort van tevoren een bericht dat er inspecteurs langskomen. Aan het eind van het bezoek bespreken de inspecteurs hun indrukken met de aanbieder. Kijk voor meer informatie bij: Zo ziet een inspectiebezoek er uit.

Inspectierapporten

Na het bezoek schrijven de inspecteurs een verslag: het rapport. Dit rapport beschrijft wat de inspectie heeft gezien. Wat zij de inspecteurs zien toetsen zij aan de regels waar de aanbieder zich aan moet houden. IGJ stuurt dit rapport binnen 6 weken naar de organisatie die zij bezochten. De organisatie kan dan reageren. Meer informatie vind u bij Alles over rapporten.

Maatregelen

De inspectie neemt maatregelen als blijkt dat een jeugdinstelling of organisatie niet veilig is of niet goed voor de jeugdigen zorgt. De inspectie kan dan verschillende soorten maatregelen nemen. Bij Maatregelen die we kunnen nemen worden die maatregelen uitgelegd.

Wetten en regelingen

Er zijn 5 verschillende wetten en regelingen met toezichttaken en bevoegdheden voor de inspecties die het landelijk toezicht jeugd vormen: