Hoe houdt de inspectie toezicht?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat gebeurt deels in samenwerking met andere inspecties.

De inspectie onderzoekt of jeugdigen goede hulp krijgen in een veilige omgeving. Ze controleert ook of de jeugdhulpaanbieders zich aan de wet en andere afspraken houden. De inspectie verzamelt daarom informatie over de organisaties die (onder meer) onder de Jeugdwet vallen. En zij kijkt of het beleid van deze aanbieders in de praktijk goed werkt.

Jeugdigen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben recht op een goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling. Daar moet de samenleving op kunnen vertrouwen. Dat is het ook doel van het toezicht van de inspecties. Hun onafhankelijke oordeel over de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering is belangrijk voor iedereen die daar mee te maken heeft.

De inspectie verzamelt informatie en onderzoekt die, zoals:

  • meldingen van jeugdhulpaanbieders
  • de uitkomsten van onderzoek van de gegevens van jeugdhulpaanbieders
  • berichten van professionals uit het zorgnetwerk, van jeugdigen zelf en/of van hun familieleden

De uitkomsten van die onderzoeken kunnen reden zijn om op inspectiebezoek te gaan bij een organisatie. Kijk voor meer informatie daarover bij Redenen voor een inspectiebezoek.

Toetsingskaders

Toetsingskaders bevatten alle punten en regels waar de inspectie op controleert. Dat zijn punten die in de wet zijn vastgelegd. Maar ook regels die door de sector zelf zijn afgesproken. Er zijn verschillende toetsingskaders voor verschillende soorten organisaties. De inspectie voert het toezicht op jeugdhulpaanbieders grotendeels uit met het JIJ kader
Een overzicht van alle toetsingskaders vindt u bij: Toetsingskaders

Inspectiebezoeken

De inspectie komt meestal onverwacht op bezoek. Soms stuurt de inspectie kort van tevoren een bericht dat er inspecteurs langskomen. De inspecteurs willen een beeld krijgen van hoe de hulp aan jeugdigen eruit ziet. De inspecteurs praten daarom met jeugdigen. En ook met ouders, medewerkers en met het bestuur van een organisatie. Ook bekijken inspecteurs de cliëntdossiers en de locaties waar jeugdigen verblijven. Kijk voor meer informatie bij Zo ziet een inspectiebezoek er uit.

Inspectierapporten

Na het bezoek schrijven de inspecteurs een rapport. Dit rapport beschrijft wat de inspectie heeft gezien. Wat de inspecteurs zien toetsen zij aan de regels waar de aanbieder zich aan moet houden, zoals beschreven in een toetsingskader. De inspectie stuurt dit rapport binnen 6 weken naar de organisatie die zij bezoekt. De organisatie kan dan reageren. Meer informatie vind u bij Alles over rapporten.

Maatregelen

De inspectie neemt maatregelen als blijkt dat een jeugdhulpaanbieder niet veilig is of niet goed voor de jeugdigen zorgt. De inspectie kan dan verschillende soorten maatregelen nemen. Bij Maatregelen die we kunnen nemen worden die maatregelen uitgelegd.

Wetten en regelingen

Er zijn verschillende wetten en regelingen met toezichttaken en bevoegdheden voor de inspecties die het landelijk toezicht jeugd vormen, waaronder:

Toezicht Sociaal Domein

In het Toezicht Sociaal Domein werkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij houden ook contact met de gemeenten.

Kijk voor alle informatie op: Toezicht Sociaal Domein.