Redenen voor een inspectiebezoek

De inspectie voert toezicht uit om te toetsen of jeugdhulp- en jeugdgezondheidszorg aanbieders veilige en goede hulp en zorg bieden. De inspectie onderzoekt daarom beschikbare gegevens en meldingen. De inspectie bezoekt aanbieders waarvan de cijfers of signalen opvallen. Soms komt de inspectie ook langs na de melding van een calamiteit of incident.

Risicotoezicht: inspectiebezoeken omdat de zorg goed moet zijn

Wanneer cijfers of signalen bij bepaalde aanbieders opvallen kan dat betekenen dat er risico’s zijn. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van jongeren en kinderen. In dat geval kan de inspectie besluiten om op bezoek te gaan. De inspectie bekijkt dan de situatie ter plekke. Zo kan zij controleren of de jongeren en kinderen goede zorg en hulp krijgen.
Aanleidingen voor een inspectiebezoek kunnen zijn:

  • meldingen van jeugdhulpaanbieders
  • de uitkomsten van gegevensonderzoeken
  • signalen van cliënten of familieleden
  • signalen van (zorg) professionals of andere toezichthouders
  • signalen vanuit de media 
  • onbekende aanbieders

Risicotoezicht in 2021

Incidententoezicht: leren van wat er misgaat

De inspectie krijgt bericht wanneer er iets ergs is gebeurd. Zoals een  calamiteit of geweld in de jeugdhulp. Jeugdhulpaanbieders zijn verplicht om zulke incidenten te melden bij de inspectie. De inspectie vindt het belangrijk dat aanbieders kunnen leren als er iets fout is gegaan. De inspectie vraagt de jeugdhulpaanbieder om onderzoek te doen en hierover te rapporteren. De inspectie beoordeelt of de juiste maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat een incident opnieuw gebeurt.

De inspectie kan ook besluiten zelf onderzoek te doen naar het incident. Dan is het inspectiebezoek een onderdeel van het meldingenonderzoek.