Redenen voor een inspectiebezoek

De inspectie voert toezicht uit om te toetsen of jeugdhulp- en jeugdgezondheidszorg aanbieders veilige en goede hulp en zorg bieden. De inspectie onderzoekt daarom beschikbare gegevens en meldingen. De inspectie bezoekt aanbieders waarvan de cijfers of signalen opvallen. Soms komt de inspectie ook langs na de melding van een calamiteit of incident.

Risicotoezicht: inspectiebezoeken omdat de zorg goed moet zijn

De inspectie verzamelt gegevens over jeugdhulpaanbieders en ontvangt meldingen. Wanneer cijfers of signalen bij bepaalde aanbieders opvallen kan dat betekenen dat er risico’s zijn. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van jongeren en kinderen. In dat geval kan de inspectie besluiten om op bezoek te gaan bij een jeugdhulpaanbieder. De inspectie bekijkt dan de situatie ter plekke. Zo kan zij controleren of de jongeren en kinderen goede zorg en hulp krijgen.
Aanleidingen voor een inspectiebezoek kunnen zijn:

  • meldingen van jeugdhulpaanbieders
  • de uitkomsten van gegevensonderzoeken
  • signalen van cliënten of familieleden
  • signalen van (zorg) professionals of andere toezichthouders

Incidententoezicht: leren van wat er misgaat

De inspectie krijgt bericht wanneer er iets ergs is gebeurd. Zoals een  calamiteit of geweld in de jeugdhulp. Jeugdhulpaanbieders zijn verplicht om zulke incidenten te melden bij de inspectie. De inspectie vraagt dan als toezichthouder aan de jeugdhulpaanbieder om zelf een intern onderzoek te organiseren. Zodat de organisatie leert van wat er fout ging. De organisatie kan daardoor maatregelen nemen om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt.
Een inspectiebezoek kan ook een onderdeel zijn van het meldingenonderzoek van de IGJ.