Alles over rapporten jeugd

Wanneer verschijnt een rapport? Welke informatie staat daarin? Waar vind ik de rapporten en hoe blijf ik op de hoogte? Hier vindt u antwoord op deze vragen.

Wanneer verschijnt een rapport?

Een rapport verschijnt na afloop van een inspectiebezoek. De jeugdhulpaanbieder ontvangt binnen 6 weken een conceptrapport. De organisatie kan hierop reageren als ze vindt dat feiten niet kloppen. De inspectie beoordeelt de reactie en past het rapport aan als dat nodig is. De jeugdhulpaanbieder ontvangt het definitieve rapport maximaal 4 weken later.

Daarna publiceren wij het rapport op onze website. Bij Wat maakt IGJ openbaar? kunt u nakijken wat wij wel en niet moeten publiceren.

Aanbieders kunnen het inspectierapport ook zelf openbaar maken, bijvoorbeeld op hun eigen website. En hierbij aangeven wat zij met het inspectieoordeel gaan doen.

Welke informatie kan ik uit een rapport halen?

Een rapport geeft een beeld van de situatie bij een organisatie zoals deze was tijdens het inspectiebezoek. Deze situatie kan zijn veranderd op het moment dat het rapport openbaar wordt.

De inspectie gebruikt toetsingskaders om de situatie bij een zorgaanbieder te beschrijven. Voor jeugdhulpaanbieders is dat het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Hierin kunt u lezen waar de inspectie op let. En welke thema’s tijdens een inspectiebezoek getoetst zijn.

Wanneer een rapport leidt tot een maatregel wordt daarover een brief verstuurd naar de jeugdhulpaanbieder. Deze brieven zijn net als de rapporten openbaar: ze worden gepubliceerd op de website.

Waar vind ik de rapporten?

Alle rapporten van inspectiebezoeken bij jeugdhulpaanbieders zijn te vinden via:

  • Documenten Jeugd: vul een trefwoord in en filter de resultaten op Relevantie.

Een rapport blijft 3 jaar op de website van de inspectie staan. Daarna kunt u een rapport opvragen bij het meldpunt@igj.nl

Waar vind ik informatie over genomen maatregelen?

Maatregelen die zijn genomen of beëindigd maken wij bekend via nieuwsberichten op igj.nl en twitter: Inspectie IGJ
U vind een overzicht van de nieuwsberichten over alle maatregelen die IGJ neemt bij Maatregelen die we kunnen nemen > nieuwsberichten.