Zo ziet een inspectiebezoek eruit

Inspecteurs komen op bezoek bij jeugdhulpaanbieders om te kijken of kinderen en jongeren daar verantwoorde hulp krijgen. Bij dit toezicht staat het belang van het kind centraal. Daarom spreken de inspecteurs graag met de kinderen zelf tijdens een inspectiebezoek.

Hoe weet ik dat de inspectie langskomt?

Inspecteurs laten niet altijd van tevoren weten dat ze komen. Meestal komen zij met zijn tweeën op bezoek. Bij aankomst legitimeren de inspecteurs zich eerst. De organisatie weet dan dat de bezoekers echt inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn. Daarna vragen de inspecteurs naar de verantwoordelijke manager of naar de bestuurder. Het kan zijn dat een locatiemanager of een teamleider er op dat moment niet is. Dan spreken zij met de medewerker die op dat moment de verantwoordelijkheid heeft.

Illustratief, twee jongens, schommelen op het schoolplein
Beeld: ©ANP / Patricia Rehe

Ik leer niet echt iets als ik op mijn kamer zit. Mijn opvliegende gedrag verandert niet als ik op mijn kamer zit. Zij zijn mijn problemen dan wel vergeten, maar ik heb mijn problemen nog steeds op mijn kamer.

Wat gebeurt er tijdens een inspectiebezoek?

De inspecteurs willen een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken op een locatie. Zij krijgen een rondleiding en zijn voor een groot deel van de dag op de locatie aanwezig.

Ze nemen interviews af en bekijken documenten zoals cliëntdossiers en personeelsdossiers.
Tijdens hun bezoek verstoren de inspecteurs de hulpverlening zo min mogelijk. Er is altijd ruimte om vragen aan de inspecteurs te stellen.

Met wie spreken de inspecteurs?

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit en veiligheid in een organisatie interviewen de inspecteurs kinderen en medewerkers, zoals de manager, hulpverleners (bij voorkeur SKJ-geregistreerde medewerkers), gedragsdeskundigen en bestuurders. Het is niet altijd mogelijk iedereen te spreken te krijgen: dat is niet haalbaar maar soms zijn de kinderen bijvoorbeeld ook gewoon op school.

Waar let de inspectie op?

Wie we spreken hangt ook af van onze steeds veranderende manier van toezicht houden. In het verleden hebben we meer gelet op het in orde zijn van het beleid en procedures. De laatste jaren beginnen we bij gesprekken steeds meer met degenen om wie het draait.

De inspecteurs letten tijdens het bezoek vooral op de thema’s die zijn beschreven in het JIJ-kader. Soms vindt de inspecteur het belangrijk een onderwerp uitgebreider te onderzoeken. Bijvoorbeeld: medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking of suïcidepreventie.

De inspectie houdt toezicht op verschillende soorten organisaties die jeugdhulp aanbieden. Het toezicht is daarop ingericht en de inspecteurs houden daar rekening mee.

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Het zou beter zijn als er vijf of zes jongeren zijn op de groep. Er zijn nu teveel mensen om rekening mee te houden.

Terugkoppeling aan het eind van het bezoek

Voordat de inspecteurs vertrekken, vertellen ze in een eindgesprek hun eerste indrukken. Binnen uiterlijk 6 weken krijgt de organisatie het eerste rapport van de inspecteurs. De organisatie kan hierop reageren als ze vindt dat feiten niet kloppen. De inspectie beoordeelt de reactie en past het rapport aan als dat nodig is. De organisatie ontvangt het definitieve rapport maximaal 4 weken later. Het rapport komt daarna ook op de site van de inspectie. Zie ook: Alles over rapporten.