Zo ziet een inspectiebezoek eruit

Inspecteurs komen op bezoek bij jeugdhulpaanbieders om te kijken of jeugdigen daar verantwoorde hulp krijgen. Bij dit toezicht staat het belang van het kind centraal. Daarom spreken de inspecteurs graag met de jeugdigen zelf tijdens een inspectiebezoek.

De inspectie houdt toezicht op verschillende soorten organisaties die jeugdhulp aanbieden. Het toezicht is daarop ingericht en de inspecteurs houden daar rekening mee.

Hoe weet ik dat de inspectie langskomt?

Inspecteurs laten niet altijd van tevoren weten dat ze komen. Meestal komen zij met zijn tweeën op bezoek. Bij aankomst legitimeren de inspecteurs zich eerst. De organisatie weet dan dat de bezoekers echt inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn. Daarna vragen de inspecteurs naar de verantwoordelijke manager of naar de bestuurder. Het kan zijn dat een locatiemanager of een teamleider er op dat moment niet is. Dan spreken zij met de medewerker die op dat moment de verantwoordelijkheid heeft.

Wat gebeurt er tijdens een inspectiebezoek?

De inspecteurs willen een beeld krijgen van de dagelijkse gang van zaken op een locatie. Zij krijgen een rondleiding en zijn voor een groot deel van de dag op de locatie aanwezig.
Ze interviewen jongeren en spreken met medewerkers, zoals de manager, hulpverleners (bij voorkeur SKJ-geregistreerde medewerkers), gedragsdeskundigen en bestuurders. Daarnaast bekijken ze documenten zoals bijvoorbeeld cliëntdossiers en personeelsdossiers.
Tijdens hun bezoek verstoren de inspecteurs de hulpverlening zo min mogelijk. Er is altijd ruimte om vragen aan de inspecteurs te stellen.

Waar let de inspectie op?

De inspecteurs letten tijdens het bezoek op de thema’s die zijn beschreven in het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.          

Soms vindt de inspecteur het belangrijk een onderwerp uitgebreider te onderzoeken. Bijvoorbeeld: medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking of suïcidepreventie.

Terugkoppeling aan het eind van het bezoek

Voordat de inspecteurs vertrekken, vertellen ze in een eindgesprek hun eerste indrukken. Binnen uiterlijk 6 weken krijgt de organisatie het eerste rapport van de inspecteurs. De organisatie kan hierop reageren als ze vindt dat feiten niet kloppen. De inspectie beoordeelt de reactie en past het rapport aan als dat nodig is. De organisatie ontvangt het definitieve rapport maximaal 4 weken later.  Zie ook: Alles over rapporten.