Het JIJ-kader

De inspectie toetst de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp. Dit doen we door te kijken of jeugdhulpaanbieders zich aan wetten, regels en normen voor goede en veilige jeugdhulp houden. Daarbij maken we gebruik van toetsingskaders. De inspectie voert het toezicht op jeugdhulpaanbieders grotendeels uit met een toetsingskader dat het ‘JIJ-kader’ heet. 

In het JIJ-kader staan de jeugdigen in jeugdhulp centraal. Hierin staat waar inspecteurs op letten tijdens een inspectiebezoek.

Toetsingskader Het JIJ kader – nieuwe jeugdhulpaanbieder

De inspectie ziet een aanbieder van jeugdhulp als nieuwe jeugdhulpaanbieder tót maximaal 1,5 jaar nadat de aanbieder is gestart met het zelfstandig verlenen van jeugdhulp aan eigen jeugdigen. Voor het toezicht op nieuwe jeugdhulpaanbieders is een selectie gemaakt van de normen uit het JIJ-kader. De volgende normen vormen voor hen de basis: 

1.1    Wensen, behoeften, mogelijkheden van  jeugdigen, ouders en netwerk zijn bekend bij hulpverleners. 
1.5    De hulp aan jeugdigen en ouders draagt bij aan een gezonde ontwikkeling in een zo thuis mogelijke omgeving. 
2.1    Hulpverleners maken professionele afwegingen over de veiligheid van jeugdigen. 
2.3    Hulpverleners handelen methodisch en ontwikkelingsgericht. 
3.2    De bestuurder richt de organisatie zodanig in dat deze redelijkerwijs leidt tot verantwoorde hulp.
3.3    De bestuurder verbetert, in een lerend werkklimaat, continu zijn prestaties en de resultaten van de hulp. 
3.4    De bestuurder biedt jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid voor hun individuele belangen op te komen.

Meer informatie over nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders is te vinden op www.toetredingzorgaanbieders.nl