Toezicht op lokale teams

Hoe deskundig en cliëntgericht zijn professionals in lokale teams? Hebben zij voldoende kennis en competenties om de problemen van een kind en zijn gezin aan te pakken en een plan voor hen te maken? Voor meer inzicht hierin bezocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) lokale teams in 16 gemeenten. Lokale teams zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor ouders als zij vrijwillig hulp zoeken, bijvoorbeeld bij opvoedproblemen van kinderen.

Wat is er nodig om de huidige lokale teams te transformeren naar de gewenste situatie, zoals beschreven in de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming? Dinsdag 31 oktober 2023 organiseerden we de conferentie Toekomstbestendige lokale teams om dit samen te onderzoeken. 

Resultaten toezicht

Per bezochte gemeente publiceerde de inspectie een rapport, deze vindt u onderaan deze pagina. In een overkoepelend rapport uit 2023 geeft de inspectie ook aandacht aan de werkwijze van de bezochte lokale teams in relatie tot het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd. 

Lokale teams

Bijna elke gemeente heeft 1 of meerdere lokale teams of wijkteams. Zo’n team bestaat uit professionals die ervoor zorgen dat inwoners vrijwillige zorg en steun krijgen. Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inzet en beschikbaarheid van tijdige en passende hulp dichtbij huis. Dit voorkomt dat problemen verergeren en er zwaardere hulp nodig is. In de meeste gemeenten kijken de lokale teams of, en zo ja welke, hulp nodig is. Daarna zorgen ze dat de hulp er komt door óf zelf de hulp te bieden of door andere professionals daarvoor te zoeken. Wanneer nodig wordt specialistische hulp ingeschakeld.

Beeld

De IGJ keek hoe de professionals van de lokale teams de problemen en hulpvraag met een gezin in kaart brengen. En hoe zij vervolgens met het gezin een plan maken. Daarnaast wordt gekeken naar het kennisniveau van de professionals, welke competenties zij inzetten, en of zij werken volgens de geldende professionele richtlijnen en met effectieve methodieken. 

Met gesprekken en via vragenlijsten vroeg de inspectie ook ouders en kinderen naar hun ervaringen met het lokale team. De inspectie wilde weten of het voor het kind en het gezin duidelijk is wat het doel van de hulp is. Of goed is uitgelegd wat het lokale team voor hen kan doen en of zij vinden dat goed naar hen is geluisterd.

Tijdig passende hulp

Uit deze onderzoeken haalt de inspectie aanbevelingen om de vakbekwaamheid en de cliëntgerichtheid van de professionals te bevorderen. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en hun gezinnen tijdig passende hulp krijgen. 

Bezochte gemeenten

De inspectie bezocht vanaf het najaar 2022 de volgende gemeenten (op alfabetische volgorde): Borne, Capelle aan den IJssel, Den Bosch, De Wolden, Hoogeveen, Hoorn, Lelystad, Maastricht, Middelburg, Oldambt, Putten, Soest, Súdwest Fryslân, Terschelling, Zoetermeer en Zwolle. De rapporten per gemeente vindt u hieronder.

Rapporten