Rapport eilandteam op Terschelling

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in december 2022 aangekondigd toezicht uit bij het eilandteam van gemeente Terschelling.

De inspectie is positief over hoe het eilandteam op Terschelling de ouders en jeugdigen centraal stelt. Daarnaast heeft de inspectie gezien dat medewerkers van het eilandteam deskundig zijn en bewust omgaan met het wonen en werken op Terschelling. De medewerkers van het eilandteam hebben de veiligheid en risico’s van de gezinnen waarbij zij betrokken zijn goed in beeld.

De inspectie heeft er vertrouwen in dat het eilandteam voortaan altijd de jeugdige ziet en betrekt bij het maken van een probleemanalyse, en expliciet maakt wanneer de gedragswetenschapper betrokken wordt. Daarnaast is het goed te lezen dat de route naar de klachtencommissie en vertrouwenspersoon ook expliciet aandacht krijgt.

De inspectie heeft vertrouwen in de kwaliteit van de door het eilandteam geboden jeugdhulp en geeft daarom geen vervolg aan het toezicht bij het eilandteam op Terschelling.