Rapport Lokale Teams, Toegang Team Jeugd, Borne

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in december 2022 aangekondigd toezicht uit bij Toegang Team Jeugd van gemeente Borne.

De inspectie is positief over de deskundige en integrale manier waarop de SKJ-geregistreerde jeugdconsulenten samen met ouders en jeugdigen de behoeften, wensen en mogelijkheden in het gezin integraal in kaart brengt. Hierbij is ook aandacht voor de veiligheid in het gezin. De inspectie heeft vertrouwen in de stappen die de gemeente Borne zet en al gezet heeft om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. De inspectie geeft dan ook geen vervolg aan het toezicht.