Rapport Jeugd- en Gezinshulp in Zoetermeer

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voerde in december 2022 aangekondigd toezicht uit bij Jeugd- en Gezinshulp van de gemeente Zoetermeer. De inspectie is positief over de deskundigheid van de medewerkers. Zij brengen breed in kaart wat er speelt in een gezin en hebben daarbij oog voor de veiligheid. De inspectie vertrouwt erop dat JGH naar aanleiding van het rapport verbetermaatregelen treft. De inspectie geeft dan ook geen vervolg aan het toezicht bij JGH. De wachtlijstproblematiek in de regio vindt de inspectie ernstig, hier blijft de inspectie aandacht aan besteden.