Rapport Gebiedsteams 1.Hoorn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in februari 2023 aangekondigd toezicht uit bij 1.Hoorn van gemeente Hoorn. 

De inspectie is positief over hoe de gebiedsteams van 1.Hoorn ouders en jeugdigen centraal stelt. Medewerkers brengen op een deskundige manier samen met ouders de behoeften, mogelijkheden en hulpvraag in kaart. Hierbij wordt ook het netwerk rondom de gezinnen betrokken. Medewerkers stellen in de meeste gevallen samen met ouders en jeugdigen het plan op. De gemeente geeft aan verbetermaatregelen te nemen ten aanzien van het spreken met jeugdigen, de integrale analyse (inclusief veiligheid), de wijze van dossiervoering en het informeren over de klachten- en bezwaarprocedure. Bovenstaande geeft de inspectie het vertrouwen dat de gemeente waar nodig overige verbetermaatregelen doorvoert. De inspectie geeft dan ook geen vervolg aan dit toezicht bij de gemeente Hoorn.