Rapport jeugdteam in Gemeente Soest

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voerde in januari 2023 aangekondigd toezicht uit bij het jeugdteam van de gemeente Soest. 

De inspectie is positief over de deskundige professionals die bij het jeugdteam van de gemeente Soest werken. De gezinscoaches werken samen met ouders om de behoeften, wensen en mogelijkheden in het gezin integraal in kaart te brengen. 

De inspectie verwacht dat het jeugdteam van de gemeente Soest multidisciplinaire en deskundige analyses rondom (de veiligheid van) de jeugdigen maken en dat de gezinscoaches jeugdigen actief betrekken in hun traject.

De inspectie heeft vertrouwen in de stappen die de gemeente Soest zet om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. De inspectie volgt de verbeteringen bij de gemeente Soest in het reguliere toezicht.