Klinisch onderzoek met ATMP's

Een ATMP is een geneesmiddel. Daarom gelden voor klinisch onderzoek met ATMP’s dezelfde regels als met geneesmiddelen.

Voor het gebruik van ATMP’s in een klinisch onderzoek moet toestemming zijn verkregen volgens de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Het CCMO voert de toetsing uit. Het onderzoek moet plaatsvinden volgens goede klinische praktijken (GCP). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek en op de bereiding van geneesmiddelen voor onderzoek (GMP).