Klinisch onderzoek met ATMP's

Een ATMP dat in medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt onderzocht, is een geneesmiddel. Er gelden dezelfde regels als voor klinisch onderzoek met geneesmiddelen.

Voor het gebruik moet toestemming zijn verkregen volgens de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Het onderzoek moet plaatsvinden volgens goede klinische praktijken (GCP). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de uitvoering van medisch wetenschappelijk onderzoek en de bereiding van geneesmiddelen voor onderzoek.