Vragen over afleveren geneesmiddelen zonder handelsvergunning

De informatie op deze pagina is vooral bedoeld voor mensen die werken in de zorg, bij farmaceutische groothandelaren en bij fabrikanten van geneesmiddelen.

Zoekt u als patiënt of cliënt informatie over uw eigen medicijnen, of zoekt u informatie voor iemand anders? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of apotheek.

De Geneesmiddelenwet (Gnw) verbiedt een geneesmiddel af te leveren waarvoor in Nederland geen handelsvergunning is verleend. In specifieke situaties biedt de Gnw de mogelijkheid om hierop een uitzondering te maken.

Als de behandeling van een patiënt volgens zijn arts niet mogelijk is met de huidige beschikbare geneesmiddelen, dan legt de arts dit vast in een artsenverklaring. Met de artsenverklaring kan de apotheek, een groothandel, een fabrikant of een apotheekhoudende huisarts bij de IGJ een verzoek voor toestemming indienen om het niet in Nederland toegelaten geneesmiddelen te mogen afleveren.

Let op: er zijn drie formulieren voor het leveren van geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Deze formulieren (verzoek toestemming; verzoek verlenging toestemming; doorgeven aantal behandelde patiënten) vindt u op de pagina Melden en aanvragen voor professionals.

Heeft u een vraag over leveren van een geneesmiddel zonder vergunning?

Klik op de thema's om de vragen en antwoorden te zien

Wanneer wel of geen aanvraag?

Compassionate Use

Verzoek indienen

Documentatie

Vaccin, bloedproduct, Opiumwet

De toestemming

Na de toestemming en administratie

Bestellen, importeren, leveren