Vragen over afleveren geneesmiddelen zonder handelsvergunning

De informatie op deze pagina is met name bedoeld voor mensen die werken in de zorg, bij farmaceutische groothandelaren en bij fabrikanten van geneesmiddelen.

Zoekt u als patiënt/cliënt informatie over uw eigen medicijnen of zoekt u info voor iemand anders? Neem voor informatie contact op met uw eigen huisarts of apotheek.

De Geneesmiddelenwet (Gnw) verbiedt een geneesmiddel af te leveren waarvoor in Nederland geen handelsvergunning is verleend. In specifieke situaties biedt de Gnw de mogelijkheid om hierop een uitzondering te maken. Vindt een arts dat behandeling van een patiënt niet mogelijk is met in Nederland toegelaten en beschikbare, geneesmiddelen? Dan legt de arts dit vast in een zogenaamde artsenverklaring. Daarmee kan de apotheek, een groothandel, een fabrikant of een apotheekhoudende huisarts bij IGJ een verzoek voor toestemming indienen om het niet in Nederland toegelaten geneesmiddelen te mogen afleveren.

Heeft u een vraag over leveren van een geneesmiddel zonder vergunning?

Klik op de thema's om de onderliggende vragen te zien

Wanneer wel of geen aanvraag?

Compassionate Use

Verzoek indienen

Documentatie

Vaccin, bloedproduct, Opiumwet

De toestemming

Na de toestemming en administratie

Bestellen, importeren, leveren