Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

De jeugdbescherming in Nederland blijft heel kwetsbaar. Dit schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) samen in dit landelijke rapport. De inspecties bezochten alle elf regio’s en kregen in dit onderzoek zicht op de situatie van 400 kinderen en gezinnen. Naast het landelijk rapport, publiceren de inspecties elf rapporten over het toezicht in de verschillende regio’s. 

Kinderen die jeugdbescherming nodig hebben, moeten snel geholpen worden. De overheid neemt onvoldoende haar verantwoordelijkheid om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen. Dat stelden de beide inspecties in 2019 en 2020 vast. De inspecties vroegen in oktober 2020 om een actiegerichte aanpak van alle betrokken partijen in de regio. Die partijen moeten elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel op tijd een vaste jeugdbeschermer, een gedragen koers en passende hulp bieden. 

Regiorapporten