Regio Utrecht - Flevoland Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Dit rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid, geeft antwoord op de vraag of elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel in de accounthoudende regio Utrecht - Flevoland (Eemland, Flevoland, Food Valley, Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht West, Zuidoost Utrecht) tijdig een vaste jeugdbeschermer, tijdig een gedragen koers en tijdig passende hulp krijgt.

Reactie regio Utrecht - Flevoland

Met de doorbraak aanpak hebben wij een flinke verbeterslag gemaakt met het tijdig inzetten van passende hulp en ondersteuning voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel. Het resultaat van de doorbraakaanpak is dat wij ruim binnen de norm blijven die de minister stelt (voor 75% van de kinderen moet de hulp starten binnen 3maanden). Dat is te danken aan de extra inzet van de professionals bij de GI’s, zorgaanbieders en gemeenten die hiervoor de handen ineen hebben geslagen. We zijn blij met de resultaten, maar zien met de inspecties dat er meer nodig is.

We werken daarom verder aan de betere beschikbaarheid van schaarse zorg en werken toe naar de vernieuwing van de jeugdbescherming conform het landelijk scenario. Hiervoor werken we bovenregionaal nauwer samen zodat we beter en sneller van elkaar kunnen leren over hoe we de jeugdbescherming eenvoudiger en transparanter kunnen organiseren, zodat de kinderen en gezinnen sneller de ondersteuning krijgen die nodig is. Wij nodigen de inspecties uit om hier met ons in op te trekken, zodat we de kwaliteit van de zorg hooghouden, bijsturen waar nodig en om tegelijk professionals de ruimte en ondersteuning te bieden om tot een nieuwe, betere uitvoering van de jeugdbescherming te komen.