Regio Overijssel Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Dit rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid, geeft antwoord op de vraag of elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel in de accounthoudende regio Overijssel (IJsselland en Twente) tijdig een vaste jeugdbeschermer, tijdig een gedragen koers en tijdig passende hulp krijgt.

Reactie regio Overijssel

Als Twente en IJsselland hebben wij met onze netwerkpartners al langere tijd een goede samenwerking. Deze kenmerkt zich door partnerschap. Onze motivatie hiervoor is intrinsiek. We zijn verbonden, hebben korte lijnen en handelen daadkrachtig. Onze samenwerking is cruciaal voor goede zorg en vraagt om dagelijkse investering van ons allemaal. Goed dat de inspectie onze vruchtbare samenwerking ook opmerkt en vertrouwen heeft in hoe wij het met elkaar vormgeven. 

We hebben in Overijssel een stevige basis gelegd, die perspectief biedt voor wat er komen gaat. We houden onze koers vast en blijven investeren in onze samenwerking. Dit bouwen we uit waar dit een meerwaarde heeft voor de jeugdigen en ouders om wie het gaat. Het lukt nog om voldoende professionals te werven en behouden. Toch zien we ook dat de arbeidsmarkt steeds meer onder druk komt te staan. Om voldoende professionals te werven en behouden, stellen wij met elkaar een strategische HR-agenda gedwongen kader jeugd Overijssel op. 
 
Betrokkenheid van jeugdigen en ouders is in Overijssel een groot goed. Dit vergroten wij door met hen om tafel te gaan in plaats van over hen te spreken. Ons uitgangspunt is altijd goede en passende zorg en ondersteuning, in samenspraak met jeugdige en ouders.