Regio Limburg Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Dit rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid, geeft antwoord op de vraag of elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel in de accounthoudende regio Limburg (Noord-Limburg, Midden-Limburg West, Midden-Limburg Oost en Zuid-Limburg) tijdig een vaste jeugdbeschermer, tijdig een gedragen koers en tijdig passende hulp krijgt.

Reactie regio Limburg

Als accounthoudend wethouder jeugdbescherming van de vier Limburgse jeugdregio’s, ben ik blij met het gezamenlijke traject dat is doorlopen. We slagen er grotendeels in om tijdig een vaste jeugdbeschermer toe te kennen en een gedragen koers uit te zetten. Bovendien ontvangt 99,3% van de jeugdigen met een maatregel passende jeugdhulp. Hoewel in het rapport verbeterpunten zijn geformuleerd, constateer ik dat we het over het algemeen heel goed doen. Een resultaat om trots op te zijn! De verbeterpunten sluiten aan bij de thema’s waar we al geruime tijd hard aan werken in de gezamenlijke provinciale verbeteragenda jeugdbescherming Limburg en de ontwikkelingen rondom transformatie en verwerving. De doorbraakaanpak staat daarmee niet op zichzelf.

Het rapport sterkt ons in de richting die we samen zijn ingeslagen. Bovenal ben ik trots op de samenwerking tussen de jeugdzorgregio’s, de gecertificeerde instellingen en ketenpartners in onze provincie. We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opbouwen van deze relatie en dit blijft onze nadrukkelijke aandacht vragen. We blijven ons onverminderd samen met gecertificeerde instellingen, jeugdhulpaanbieders en andere ketenpartners inzetten voor het organiseren van de beste hulp en ondersteuning voor onze gezinnen.