Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Voor kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel is het nodig dat er nu actie komt. Het gaat om kwetsbare kinderen waarvan de (kinder)rechter vaststelt dat het niet goed met ze gaat doordat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of doordat ze strafbare feiten plegen. De verbeteringen die jeugdbeschermingsinstellingen en gemeenten in gang zetten, hebben effect op de langere termijn. Maar er is onvoldoende gebeurd voor de kinderen die nu een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben en nog geen hulp krijgen. Een actiegerichte aanpak is nodig om deze groep kinderen tijdig passende hulp te kunnen bieden.

Dit schrijven de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid in een gezamenlijk rapport. Het is een vervolg op het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ uit november vorig jaar.