Regio Zuid West Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht

Dit rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid, geeft antwoord op de vraag of elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel in de accounthoudende regio Zuidwest (Haaglanden, Midden Holland, Holland Rijnland
en Zuid-Holland Zuid) tijdig een vaste jeugdbeschermer, tijdig een gedragen koers en tijdig passende hulp krijgt.

Reactie regio Zuid West

De gemeenten in de regio Zuid-West delen de zorgen en de urgentie van de inspecties. Zuid-West bestaat uit vier jeugdhulpregio’s, die actief samenwerken rond de jeugdbescherming: Haaglanden, Zuid-Holland zuid, Holland Rijnland, Midden Holland.

Wij erkennen de bijzondere verantwoordelijkheid, die op ons rust, om tijdig, passende hulp te bieden aan kinderen als de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd.

Als samenwerkende gemeenten hebben wij het afgelopen half jaar grote stappen gezet om deze kinderen beter te helpen. De IGJ heeft haar oordeel gebaseerd op Zuid-West als geheel. Daardoor is de inhoud op de schaal van Zuid-West herkenbaar, maar minder voor de afzonderlijke regio’s. Per jeugdhulpregio is de (doorbraak)aanpak op maat uitgevoerd. 

Medio juni hebben we voor ruim 285 van de 347 kinderen alsnog een passende plek gevonden. Een mooi resultaat, maar we zijn er nog niet! Verhoudingsgewijs gaat het misschien om een klein aantal kinderen, maar het zijn kinderen in een zeer kwetsbare positie. Vaak spelen hier complexe gezinssituaties, waarin de oplossing niet zo eenvoudig te organiseren is.

Voor alle kinderen die nu of in de toekomst een beschermingsmaatregel hebben, zetten we alles op alles om een passende plek te vinden. Ieder kind dat te lang wacht, is er één te veel.