Factsheet COVID-19 in penitentiaire inrichtingen, detentiecentra, justitiële jeugdinrichtingen en forensisch psychiatrische centra

De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme impact gehad op personeel, gedetineerden in penitentiaire inrichtingen (PI’s) en detentiecentra (DC’s), jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’en) en tbs-gestelden in forensisch psychiatrische centra (FPC’s). De genomen maatregelen beïnvloeden het klimaat in de instellingen fors. Zowel onder personeel, als onder justitiabelen was er behalve weerstand ook begrip voor de genomen maatregelen. In deze publicatie staat wat de inspectie hoorde en zag in de justitiële instellingen tijdens de eerste coronagolf.