Voorbeeld klachtbrief

Hieronder staat een tekst die u kunt gebruiken als voorbeeld wanneer u een brief met uw klacht naar de zorgaanbieder wilt sturen .

Aan <naam zorgaanbieder>
<Adres>
<Postcode en plaats>

<Plaatsnaam, datum>

Betreft: klacht over <naam zorgaanbieder>

Geachte mevrouw/meneer,

Ik ben op <datum of periode van uw behandeling> behandeld door <naam zorgaanbieder>.  Over deze behandeling ben ik niet tevreden. Mijn klacht gaat over het volgende:

<Geef hier een korte en feitelijke beschrijving van de klacht, bijvoorbeeld:

  • over wie/wat gaat de klacht?
  • met wie heeft u over uw klacht gesproken?
  • wanneer was de situatie waarover u klaagt?
  • wat is er gebeurd?
  • waren er anderen bij betrokken?
  • is het een klacht van uzelf of klaagt u namens iemand anders?

Geef ook aan wat u wilt bereiken. Bijvoorbeeld dat u herhaling, voor uzelf of een ander, wilt voorkomen. Of dat u een excuus wilt.>

Hierbij verzoek ik u de klacht in behandeling te nemen.

Graag ontvang ik van u informatie over de verdere gang van zaken. Ik ben bereid om de klacht mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

<Uw handtekening>

<Uw naam>
<Uw adres>
<Uw postcode en woonplaats>
<Uw telefoonnummer>

Bijlage: <voeg hier eventueel kopieën van belangrijke stukken toe>