Gunstbetoon

Zorgprofessionals kunnen financiële afspraken maken met bedrijven. Bijvoorbeeld met bedrijven die geneesmiddelen of medische hulpmiddelen maken of leveren. Sommige van deze afspraken noemen we gunstbetoon. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op.

Bedrijven kunnen betalen voor projecten of activiteiten die de zorg aan patiënten verbeteren. Of die de medische wetenschap verder helpen. Dit soort samenwerking is goed voor de zorg en daarom toegestaan. 

Bij gunstbetoon betaalt een bedrijf een zorgprofessional bijvoorbeeld om iets te doen. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het vergoeden van deelnamekosten van een congres. Voor zulke betalingen, maar ook voor cadeaus, bestaan duidelijke regels.

Deze regels voor gunstbetoon zijn streng. Want zorgprofessionals mogen alleen kiezen voor een medisch hulpmiddel of geneesmiddel omdat de patiënt er beter van wordt. En niet omdat zijzelf of bedrijven er geld of cadeaus voor krijgen. 

Daarom handhaaft de IGJ de regels voor gunstbetoon. Op de pagina’s hierboven leest u hoe we dat doen.