Ons toezicht op gunstbetoon

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt openheid over gunstbetoon erg belangrijk. Daarom controleren wij of zorgprofessionals en bedrijven open en eerlijk zijn over financiële afspraken. 

Want een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij een geneesmiddel of medisch hulpmiddel krijgt alleen omdat hij er beter van wordt. En niet omdat artsen of bedrijven er geld aan verdienen. Als deze zorgprofessionals of bedrijven de regels overtreden, kunnen wij hun een boete geven. 

Naast transparantie is redelijkheid een belangrijk uitgangspunt voor de IGJ. Een voorbeeld: als een bedrijf een congresbezoek betaalt voor een arts, moet de vergoeding beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke. Denk aan inschrijfkosten, reiskosten en verblijfskosten. Ook gelden er maximale bedragen voor de vergoeding van dienstverlening.

De pagina’s over gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en geneesmiddelen gaan verder in op de verschillende soorten gunstbetoon die er bestaan, en ons toezicht daarop.

Zoek naar toezichtdocumenten

Op Toezichtdocumenten vindt u onze rapporten over zorgaanbieders en bedrijven. Vul eventueel een zoekterm in, zoals de naam van een zorginstelling. Kies vervolgens bij ‘Selecteer een zorgsector’ voor ‘Geneesmiddelen, reclame en gunstbetoon’ of ‘Medische hulpmiddelen, gunstbetoon’. Klik ten slotte op ‘Zoeken’. Als u geen zoekterm invult, ziet u alle resultaten voor de zorgsector die u koos.