Onderzoek gunstbetoon in ziekenhuizen

Naar aanleiding van berichtgeving over mogelijk verboden betalingen aan artsen startte de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in november 2022 een onderzoek. 

De directies van de ziekenhuizen waar deze artsen werken, moeten duidelijk maken of en hoe ze zich aan de wetten en regels rond gunstbetoon hielden. Ook moeten ze ons vertellen hoe ze zorgen dat ze er open over zijn en hoe ze hierop controleren. Daarnaast vraagt de inspectie aan de ziekenhuizen welke stappen ze nemen om meer duidelijkheid over contracten tussen artsen en fabrikanten te krijgen.

Ook spreekt de IGJ de bedrijven en zorgprofessionals die in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen onderlinge afspraken maakten, over welke betalingen wel en niet toegestaan zijn. Op basis van alle informatie die wij krijgen, kijken wij of er vervolgstappen nodig zijn, en welke.