Gunstbetoon: wetten en regels

De regels voor gunstbetoon gelden voor alle zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen. Maar ook fabrikanten en leveranciers moeten zich eraan houden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat dit gebeurt.

De regels staan in de Wet medische hulpmiddelen, de Geneesmiddelenwet en de bijbehorende beleidsregels. Op onze website leest u meer over de specifieke regels die gelden voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en bij gunstbetoon bij geneesmiddelen.

Onderlinge afspraken

Bij medische hulpmiddelen spraken de sector en zorgprofessionals samen regels af over gunstbetoon in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Hierin staan bijvoorbeeld de regels die gelden voor sponsoring, gastvrijheid en cadeaus. Maar ook voor de maximale vergoedingen voor dienstverlening. Samen met Stichting GMH maakte de IGJ werkafspraken over de onderlinge taakverdeling. 

De stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) wil geneesmiddelenreclame en gunstbetoon gericht op zorgprofessionals in goede banen leiden. Daarom is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame opgesteld. De CGR werkt samen met de inspectie, aan de hand van werkafspraken die we met de stichting maakten.