Richtlijnen onderzoeksrapportage geweld in de zorgrelatie

We hebben 2 richtlijnen voor geweld in de zorgrelatie. Beide richtlijnen kunt u downloaden op deze pagina. Download en gebruik het juiste document.

  1. Bij geweld in de zorgrelatie door een zorgverlener richting een cliënt gebruikt u de Richtlijn onderzoeksrapportage geweld in de zorgrelatie door een zorgverlener richting een cliënt.
  2. Bij alle overige vormen van geweld in de zorgrelatie gebruikt u de Richtlijn onderzoeksrapportage geweld in de zorgrelatie.

Deze richtlijnen zijn voor zorgaanbieders die bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een melding hebben gedaan van een situatie die in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wordt gedefinieerd als ‘geweld in de zorgrelatie (door een zorgverlener richting een cliënt)’.  

In deze richtlijnen leest u wat de inspectie verwacht van het onderzoek dat u doet of laat doen, en van de rapportage die u hierover aan de inspectie stuurt.