Veiligheid van borstimplantaten

Als u borstimplantaten overweegt, moet u zich realiseren dat borstimplantaten altijd risico’s met zich meebrengen. Ze kunnen bijvoorbeeld scheuren en lekken. Ook al moeten deze implantaten aan de strengste eisen voldoen, er kunnen altijd complicaties ontstaan. Voor implantaten moeten u en uw arts altijd afwegen of de risico’s opwegen tegen de voordelen die u beiden ervan verwacht.

Vervanging op termijn nodig

Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen van plastisch chirurgen geven aan dat bij patiënten die geen klachten hebben, de implantaten niet vervangen hoeven te worden. Het is wel bekend dat na 10-15 jaar de kans op scheuren en lekken van de implantaten toeneemt. Geen enkel implantaat gaat een leven lang mee. Daarom moeten ze een keer vervangen worden. Hierbij moet de chirurg samen met u het risico van de operatie afwegen tegen het risico van het laten zitten van de implantaten.

Het is verstandig dat u met regelmaat uw implantaten laat controleren door uw behandelaar. Wees zelf ook alert op veranderingen van uw borsten. Bijvoorbeeld als ze ineens groter worden, pijn gaan doen of als u een knobbel voelt. Als u klachten heeft is het altijd verstandig om naar uw arts te gaan voor onderzoek.

Onderzoek naar veiligheid

Er is veel onderzoek naar de veiligheid van borstimplantaten, lees hier meer over recente en lopende onderzoeken. Zo ook naar borstimplantaten en het ontstaan van ziekten. Er zijn risico’s, zoals de kans op scheuren en lekken van de implantaten of het risico op aandoeningen gerelateerd aan het implantaat. Maar onderzoek wijst uit dat deze risico's opwegen tegen de voordelen die de borstimplantaten hebben. Dat betekent dat de risico's niet zo ernstig zijn of zoveel voorkomen dat de implantaten niet gebruikt mogen worden.

Zijn er wel aanwijzingen voor problemen met borstimplantaten? Dan doet de inspectie hier met andere Europese autoriteiten onderzoek naar. Als dat nodig is neemt de inspectie maatregelen. Zie ook waarschuwingen over borstimplantaten waar problemen mee zijn.

Registratie van implantaten

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) registreert sinds april 2015 alle in Nederland geplaatste borstimplantaten. Deze registratie heet Dutch Breast Implant Registry (DBIR). Alle plastisch chirurgen die lid zijn van de NVPC zijn verplicht hieraan mee te werken. Over het registreren in DBIR wordt kwaliteitsinformatie verzameld. Elk jaar verschijnt hierover een rapportage op de website van het Zorginstituut Nederland.

Heeft u na april 2015 borstimplantaten gekregen? Dan kunt u via www.implantaatcheck.nl nagaan of uw implantaten in DBIR geregistreerd zijn.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de veiligheid van borstimplantaten of over ons toezicht? Bekijk dan dit overzicht van vragen met antwoorden. Bij klachten of vragen kunt u altijd contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de inspectie. Het Meldpunt neemt telefonisch contact met u op als u een vraag of klacht opstuurt, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Bijwerkingen implantaten melden

Bijwerkingen van implantaten kunt u melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Dat kunt u doen als zorgprofessional of als gebruiker/patiënt.