Veiligheid van borstimplantaten

Als u borstimplantaten overweegt, moet u zich realiseren dat borstimplantaten altijd risico’s kunnen hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld scheuren en lekken. Ook al moeten deze implantaten aan de strengste eisen voldoen, er kunnen altijd complicaties ontstaan. Voor implantaten moet altijd afgewogen worden of de risico’s opwegen tegen de voordelen die u en uw arts ervan verwachten.

Vervanging op termijn nodig

Wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen van plastisch chirurgen geven aan dat implantaten zonder klachten niet vervangen hoeven te worden. Het is wel bekend dat na 10-15 jaar de kans op scheuren en lekken van de implantaten toeneemt. Geen enkel implantaat gaat een leven lang mee. Daarom moeten ze op den duur vervangen worden. Hierbij moet de chirurg samen met u het risico van de operatie afwegen tegen het risico van het laten zitten van de implantaten. Het is verstandig dat u met regelmaat uw implantaten laat controleren door uw behandelaar.

Onderzoek naar veiligheid

Er is veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van borstimplantaten, lees hier meer over recente en lopende onderzoeken. Ook is er veel onderzoek gedaan naar borstimplantaten en het ontstaan van ziekten. Dit onderzoek wijst uit dat de risico’s acceptabel zijn. Dat betekent dat ze niet zo ernstig zijn dat ze niet gebruikt mogen worden. Zijn er wel aanwijzingen voor problemen met borstimplantaten? Dan doet de inspectie hier met andere Europese lidstaten onderzoek naar. Als dat nodig is neemt de inspectie maatregelen. Zie ook waarschuwingen over borstimplantaten waar problemen mee zijn.

Verder is er veel aandacht voor de veiligheid van borstimplantaten. Ook in de media komt dit onderwerp regelmatig terug. Na media-aandacht eind 2016 heeft de NVPC een brief met vragen naar IGZ gestuurd over de veiligheid. De NVPC heeft ermee ingestemd om deze briefwisseling op de website van de inspectie te publiceren.

Hoe houdt IGJ toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op fabrikanten van medische hulpmiddelen. De inspectie voert dit toezicht uit op basis van wetgeving. Wetten die hiervoor van belang zijn, zijn:

  • Wet op de medische hulpmiddelen
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet BIG

Daarnaast moeten artsen vastleggen hoe zij bepaalde ingrepen uitvoeren. Ook moeten zij in documenten vastleggen hoe zij zich aan de wettelijke eisen houden. Die documenten noemen we veldnormen. De inspectie gebruikt de veldnormen om toezicht te houden.

Welk borstimplantaat is gebruikt en bij wie, registreert een arts in het landelijk implantatenregister. Dit register zorgt ervoor dat in geval van problemen draagsters van borstimplantaten snel teruggevonden kunnen worden. Bijwerkingen van borstimplantaten kunt u melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de veiligheid van borstimplantaten of over ons toezicht? Bekijk dan dit overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden. Bij klachten of vragen kunt u altijd contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de inspectie en neemt telefonisch contact met u op als u een vraag of klacht opstuurt, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Bijwerkingen implantaten melden

Bijwerkingen van implantaten kunt u melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Dat kunt u doen als zorgprofessional of als gebruiker/patiënt.