Onderzoek naar borstimplantaten

Verschillende partijen doen onderzoek naar de veiligheid van borstimplantaten. Onder andere Nederlandse instituten en overheidsinstanties voeren die onderzoeken uit. Maar ook Europese toezichthouders en commissies doen dat. Voorbeelden zijn onderzoek naar klachten bij borstimplantaten en onderzoek naar BIA-ALCL. De inspectie volgt de ontwikkelingen in deze onderzoeken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende  en recente onderzoeken.

Onderzoek naar klachten van vrouwen met borstimplantaten

In opdracht van het ministerie van VWS coördineert het RIVM drie onderzoeken naar borstimplantaten en klachten bij vrouwen. Het doel van dit onderzoeksprogramma is om meer te weten te komen over hoe vaak de klachten voorkomen. Daarnaast kijken de onderzoekers of de gezondheidsklachten te maken kunnen hebben met het siliconen borstimplantaat. Ook onderzoeken ze of er groepen vrouwen zijn, en zo ja welke, die na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat gevoeliger zijn voor het krijgen van gezondheidsklachten dan andere groepen. Verschillende onderzoeksinstituten voeren de onderzoeken sinds 2020 en 2021 uit. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar.

Zie ook: onderzoeksprogramma gezondheidsklachten van het RIVM.

Onderzoek naar 'zweten' van siliconen

Op 20 september 2021 verscheen een onderzoek naar het zweten van siliconen uit borstimplantaten. Meerdere media waaronder Radar besteedden aandacht aan dit onderzoek. De inspectie heeft met interesse kennisgenomen van het onderzoek. Ook heeft de IGJ het gedeeld met andere partijen die hiermee bezig zijn, zoals het RIVM, de NVPC en onze internationale collega’s. De IGJ gaat hier met hen het gesprek over aan.

Onderzoek naar BIA-ALCL

BIA-ALCL staat voor de Engelse term Breast Implant Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma. In het Nederlands spreken we over borstimplantaatgerelateerd grootcellig anaplastisch lymfoom. Het is een heel zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Deze vorm van kanker houdt verband met de aanwezigheid van borstimplantaten. Het gaat vooral om de ruwheid van het oppervlak van het implantaat.

Vanaf 2008 vindt veel onderzoek plaats naar BIA-ALCL. Onder meer door Nederlandse onderzoekers. Zie ook: Borstimplantaten en Grootcellig Anaplastisch Lymfoom (BIA-ALCL).

Eerder onderzoek tot 2018