Toetsingskader voor aanbieders van hospicezorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op goede en veilige zorg en jeugdhulp. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Met dit toetsingskader houdt de inspectie toezicht op de hospicezorg.

Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende punten waar de inspectie naar kan kijken. Deze zijn gebaseerd op wetten, regels en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op. 

Hospicezorg is palliatieve terminale zorg die plaatsvindt in een hospice. Dit toetsingskader is van toepassing op alle drie types hospices: bijna thuishuizen, high-care hospices en palliatieve units. De inspectie gebruikt dit toetsingskader vanaf juni 2023.