Op weg naar succesvol werken met FMD: resultaten en adviezen

De inspectie heeft in 2023 apotheekhoudenden bezocht, gesproken en aangeschreven voor de controle op Falsified Medicines Directive (FMD)-veiligheidskenmerken. In deze publicatie leest u wat we zagen en wat we van u als apotheekhoudende verwachten.