Geneesmiddelenwet

In de Geneesmiddelenwet staat hoe een medicijn mag worden geproduceerd en verhandeld. Hiervoor is een vergunning nodig. De volgende personen mogen medicijnen op recept aan patiënten geven:

  • apothekers
  • huisartsen met een vergunning voor apotheker
  • personen en instanties met een speciale vergunning

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op naleving van deze wet. We kunnen medicijnen laten terughalen, in beslag nemen of de verkoop (tijdelijk) verbieden. Ook kunnen we een bestuurlijke boete opleggen als iemand de Geneesmiddelenwet overtreedt. We zijn bevoegd om een apotheek te sluiten. Dit doen we als de apotheek medicijnen onvoldoende veilig opslaat, bereidt of afgeeft aan patiënten.

Zie ook het toezicht op: