Toetsingskader voor nieuwe zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst nieuwe zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. In dit toetsingskader staan de onderwerpen en normen waar inspecteurs tijdens een inspectiebezoek naar kijken. Het toetsingskader is gebaseerd op wetten, regels en veldnormen.