Rapport Goed bestuur bij mondzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een beeld wil vormen van de sturing op kwaliteit en veiligheid van zorg binnen mondzorgketens. IGJ bezocht in januari en februari 2020 vijf mondzorgketens in Nederland. De uitkomsten van deze bezoeken bieden aanknopingspunten om de kwaliteit van mondzorg te verbeteren.

Met dit rapport geeft IGJ mondzorgaanbieders en koepelorganisaties advies om de kwaliteit van mondzorg te verbeteren.