Factsheet: Goed bestuur is nodig voor goede mondzorg

Goed bestuur is nodig voor goede zorg. In Nederland zijn steeds meer mondzorgpraktijken onderdeel van een keten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil een beeld vormen van de sturing op kwaliteit en veiligheid van zorg binnen mondzorgketens. Daarom spraken we in januari en februari 2020 met vijf mondzorgketens.

In deze factsheet presenteren we de resultaten, de opvallendste uitkomsten en onze adviezen voor sturing op kwaliteit en veiligheid van zorg binnen mondzorgketens. Lees voor meer achtergrond het rapport Goed bestuur bij mondzorg.

Wat waren de resultaten?

Alle mondzorgketensleverden, voordatwe op bezoek gingen,een organisatieschema en bestuurlijke gegevens aan. Zo warende bestuurders binnen dit onderzoek verantwoordelijk voor in totaal 779.712 patiënten en 1861 fte (voltijdsbanen).

Conclusie

 Het beeld dat de inspectie heeft gekregen is dat bestuurders van mondzorgketens hun verant woordelijkheid nemen als het gaat om kwaliteit en veiligheid van zorg. De inspectie ziet het sturen op inspraak, samenspraak en tegenspraak binnen de mondzorg als aandachtspunten voor de  toekomst. Daarnaast vindt de inspectie dat er meer aandacht moet zijn voor de wijze van risicosignalering en een lerende werkomgeving. Dit komt ten goede aan de zorg voor patiënten.  

Wat adviseert IGJ?