Voorbeeld van een bezoekdag

Tijdens een inspectiebezoek halen de inspecteurs veel informatie op. Daarmee beoordelen zij of er goede, veilige en persoonsgerichte zorg verleend wordt. Daarna maken de inspecteurs een rapport.

CARIEN GEERTSE: De inspectiebezoeken aan organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg doen we met twee inspecteurs.
We kondigen van tevoren niet aan dat we op bezoek komen.
De cliënten die op de locatie wonen, zijn ons uitgangspunt en verder laten we ons leiden door wat we tegenkomen.
We observeren bijvoorbeeld een poosje in de huiskamer.
Soms valt ons dan iets op aan een cliënt bijvoorbeeld z'n gedrag of doordat hij heel stil is.
Dan stellen we daarover vragen aan zorgverleners.
Ook kijken we na die observaties in cliëntendossiers.
Soms wonen we een bespreking bij van zorgverleners.
En we spreken altijd cliënten, zorgverleners, behandelaren en bezoekers.
We passen ons altijd aan aan wat op dat moment op de locatie mogelijk is.
De zorg gaat namelijk gewoon door.
Aan het einde van de dag hebben we zo een beeld van de kwaliteit en veiligheid van de zorg op deze locatie.
We maken een rapport met wat we hebben gehoord, gezien en gelezen.
Een zorgaanbieder mag dan reageren op feitelijke onjuistheden en krijgt altijd tijd om te verbeteren.
Soms zien we een situatie die vraagt om een directe maatregel.
Dan zeggen we dit tijdens het bezoek of we bellen de bestuurder daarover.
We bespreken het rapport in ons team van inspecteurs en samen besluiten we of we het nodig vinden om terug te gaan of dat we nog een andere locatie van de aanbieder bezoeken.
De rapporten publiceren we op onze website.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Copyright 2018.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT