Sturen op kwaliteit en veiligheid

De bestuurder van een zorginstelling is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Stimuleert de bestuurder dat zorgverleners leren van fouten of dingen die bijna fout gaan? En wordt er methodisch gewerkt? Daar kijken we naar en vragen we naar als we op een inspectiebezoek zijn.

(Vrouwen lopen door een kantoor.)

ANGELA BACKX: De bestuurder van een zorgorganisatie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
Als inspectie spreken we de bestuurder hierop aan.
Natuurlijk kan een bestuurder niet alles zelf.
Hij of zij heeft vaak managers en een staf om zich heen om de zorg te organiseren.
De inspectie verwacht wel dat een bestuurder weet wat er speelt in de organisatie.
De bestuurder stimuleert dat zorgverleners leren van fouten of van dingen die bijna fout gaan.
Daarvoor moet er een organisatiecultuur zijn met een sfeer waarin mensen kunnen leren en verbeteren.
Cliƫnten moeten ook hun klachten kwijt kunnen bij de zorgorganisatie.
De organisatie moet daar dan mee aan de slag gaan.
Het is de taak van het bestuur om de randvoorwaarden voor goede zorg te regelen.
Daarvoor is ook een systeem nodig waarmee een bestuurder dit in de gaten kan houden.
Belangrijke informatie is bijvoorbeeld: hoeveel ziekteverzuim is er?
Of wat zijn de uitkomsten van eigen kwaliteitsonderzoek en van teambesprekingen? En zijn de cliƫnten tevreden?
Daar kijken we naar en vragen we naar als we op een inspectiebezoek zijn.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Copyright 2018.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT