Deskundigheid en inzet personeel

De inspectie let er op of zorgverleners voldoende kennis en vaardigheden hebben. Krijgen zij scholing? Hoe gaan ze met cliënten om? En werken ze volgens de juiste richtlijnen?

(Een vrouw zit achter een computer.)

ANGELA BACKX: Tijdens de toezichtbezoeken letten we erop of zorgverleners deskundig zijn.
Dan kijken we bijvoorbeeld hoe zorgverleners met cliënten omgaan.
Ook gaan we na of zorgverleners de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt kennen.
Zijn ze hierin geschoold? En delen ze de kennis met elkaar?
Betrekken zorgverleners de cliënt en/of de cliëntvertegenwoordiger bij de zorg en de afspraken die ze maken?
Bespreken zorgverleners deze afspraken kritisch met elkaar?
En werken zij goed samen in het team en met andere collega's zoals een arts of een gedragskundige?
Het is ook belangrijk dat zorgverleners de gezondheidsrisico's van de cliënt kennen en dat zij die met elkaar en met de cliënt bespreken.
Of met de vertegenwoordiger van de cliënt.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je iets met elkaar afspreekt ook al heeft het een risico.
Zoals een cliënt met een luchtweginfectie die toch graag buitenkomt omdat hij erg geniet van de wind in z'n haren.
We verwachten van een zorgverlener dat hij deze afspraken in een plan vastlegt.
Het gaat telkens om samen kijken wat goed gaat en wat beter kan in de zorg dan ben je goed bezig.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een productie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Copyright 2018.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT