Veelgestelde vragen over verbeterdoelen ziekenhuizen en klinieken

Werken met verbeterdoelen Basisset MSZ

De Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) heeft verbeterdoelen om continue verbetering van kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te stimuleren. Deze verbeterdoelen geven ziekenhuizen en particuliere klinieken meer ruimte om op hun eigen manier te werken aan verbeteringen. Ieder jaar leveren ziekenhuizen en klinieken een rapportage hierover aan bij de IGJ. 

Ziekenhuizen en klinieken kunnen leren van andere instellingen door bijvoorbeeld contacten te leggen binnen hun eigen netwerk. Ook kunnen zij deelnemen aan inspiratiesessies en vragenuurtjes van de IGJ of ervaringsbijeenkomsten van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De IGJ geeft input door verschillende publicaties en feedback via de IGJ-accounthouders. Zo kan een ziekenhuis of kliniek zelf verder aan de slag met de verbeterdoelen en het continu verbeteren van de zorg! 

Om ziekenhuizen en particuliere klinieken te helpen bij het werken met verbeterdoelen heeft de IGJ dit schema gemaakt

Vragenuurtjes voor ziekenhuizen en particuliere klinieken

Voor de verantwoordelijken voor het aanleveren van de gegevens voor de basisset organiseren we elk jaar digitale vragenuurtjes. Zo kunnen ziekenhuizen en particuliere klinieken vragen stellen over de aanlevering van verbeterdoelen. Bij de vragenuurtjes is naast de inspectie een afvaardiging van de samenwerkende partners aanwezig: de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland. 

Op dit moment zijn er geen nieuwe vragenuurtjes gepland.

Contact opnemen bij vragen over verbeterdoelen

U kunt contact opnemen met de IGJ via basissetMSZ@igj.nl