Werken met verbeterdoelen Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ)

De Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) heeft verbeterdoelen om continue verbetering van kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg te stimuleren. Deze verbeterdoelen geven ziekenhuizen en particuliere klinieken meer ruimte om op hun eigen manier te werken aan verbeteringen. Ieder jaar leveren ziekenhuizen en klinieken een rapportage hierover aan bij de IGJ. 

Ziekenhuizen en klinieken kunnen leren van andere instellingen door bijvoorbeeld contacten te leggen binnen hun eigen netwerk. Ook kunnen zij deelnemen aan inspiratiesessies en vragenuurtjes van de IGJ of ervaringsbijeenkomsten van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De IGJ geeft input door verschillende publicaties en feedback via de IGJ-accounthouders. Zo kan een ziekenhuis of kliniek zelf verder aan de slag met de verbeterdoelen en het continu verbeteren van de zorg! 

Om ziekenhuizen en particuliere klinieken te helpen bij het werken met verbeterdoelen heeft de IGJ dit schema gemaakt.