Verbeterdoelen in beeld 2022 - ziekenhuizen

In deze publicatie wordt jaarlijks terugkoppeling gegeven van de verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren van de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Verbeterdoelen zijn gebaseerd op de plan-do-check-act (PDCA)-cyclus. Hierbij ligt de nadruk op leren en verbeteren.

Het is belangrijk dat ziekenhuizen verantwoording afleggen over de kwaliteit van zorg. Met de verbeterdoelen kunnen zij zelf invulling geven aan de wijze waarop zij dit doen. Zo sluit de verantwoording aan bij de werkwijze van het ziekenhuis. Dit stimuleert de dialoog over de thema’s uit de verbeterdoelen. De kwaliteitsindicatoren zijn afgelopen jaar voor het laatst uitgevraagd. 

De uitkomsten van de verbeterdoelen in particuliere klinieken verschijnen in een aparte publicatie.