Brief NZa en IGJ - De zorg is paraat om fase 3 door corona te voorkomen

De inspectie heeft met de NZa in kaart gebracht welke voorbereidingen de ROAZ-regio’s – de regionale overleggen acute zorg - de afgelopen weken hebben getroffen om de toenemende druk op te vangen als gevolg van de omikronvariant van het coronavirus. Vooral in de huisartsenzorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg. 

We hebben een paar suggesties om nog te verbeteren, aan de regio’s en landelijk.