Aanbevelingen beademingsapparatuur Philips door IGJ, NVALT en Centra voor Thuisbeademing

In juni 2021 deed Philips een waarschuwing uit voor beademingsapparatuur. De betrokken artsenvereniging Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing kwamen in juli 2021 samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken, zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn. Ook bracht de inspectie hier een nieuwsbericht over uit: Behandelaars en IGJ: beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken.

Het RIVM voerde in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aanvullend onderzoek uit. Dat onderzoek is afgerond in oktober 2021 en heeft geen informatie opgeleverd die aanleiding geeft de eerdere aanbeveling aan te passen. Maar nog niet alle vragen zijn beantwoord, Philips moet daarom doorgaan met het vervolgonderzoek.

Naar aanleiding van de veiligheidsmeldingen ( FSN-2021-05-A, FSN-2021-06-A) van fabrikant Philips over beademingsapparatuur hebben de Europese inspecties Philips gevraagd vervolgonderzoek te doen. Philips liet weten dat dat een aantal maanden zou duren. De inspectie besloot daarom zelf ook onderzoek te laten doen door het RIVM, omdat er onzekerheid en onrust bestond bij de gebruikers.

De inspectie wilde vooral apparatuur laten onderzoeken die al langer in gebruik is geweest, onder voor Nederland representatieve gebruikersomstandigheden. De oorspronkelijke melding van Philips is namelijk onder meer op basis van een nieuw apparaat, onder verzwarende omstandigheden, zoals een hoge temperatuur. Daarnaast heeft Philips melding gedaan op basis van apparatuur die al langer in gebruik was, maar onder omstandigheden waarvan we niet zeker weten of die vergelijkbaar zijn met Nederland.

Het RIVM heeft metingen gedaan naar mogelijk vrijkomende vluchtige stoffen en deeltjes in de twee types apparaten die met name in Nederland worden gebruikt: de Dreamstation1 (apneu/CPAP toestel) en de Trilogy100 (thuisbeademingstoestel). Er zijn van beide types vier apparaten onderzocht: twee nieuwe en twee apparaten die ongeveer drie jaar in gebruik zijn geweest.

Resultaten

Alleen bij de nieuwe Dreamstation toestellen waren sporadisch deeltjes meetbaar. Het gemeten niveau daarbij was zeer laag, vergelijkbaar met normale buitenlucht. Op basis van deze metingen worden geen nadelige gezondheidseffecten verwacht bij het gebruik van de apparaten.
In sommige apparaten werden vluchtige stoffen gemeten, maar allemaal in zeer lage concentraties, net boven de meetbare grens. Voor één stof, styreen, geldt dat er nader onderzoek nodig is, de andere gemeten stoffen hebben geen nadelig effect op de gezondheid. Deze stof is bij sommige apparaten gemeten, in een lage concentratie.

Conclusies

Uit nader onderzoek zou moeten blijken of de stof styreen structureel voorkomt in de apparaten, hoeveel dan en of dat een risico voor de gezondheid is. De resultaten wijzen erop dat de stof pas na verloop van tijd vrijkomt, omdat bij de nieuwe apparaten de stof niet werd gezien bij metingen na 24 en 240 uur gebruik. De stoffen die Philips zélf heeft ontdekt, zijn niet aangetroffen. IGJ heeft deze resultaten gedeeld met Philips en gevraagd deze mee te nemen in het lopende onderzoek
Het onderzoek door RIVM moet worden beschouwd als een steekproef. De resultaten zijn vooral een ondersteuning van de eerder gedane aanbeveling de apparaten te blijven gebruiken totdat ze door Philips zijn omgewisseld. Philips is medio september in Nederland gestart met de uitlevering van vervangende apparatuur.