Philips beademings- en apneuapparaten

In juni 2021 deed Philips een waarschuwing uit voor beademingsapparaten die patiënten thuis gebruiken. Deze kunnen mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaken. Philips besloot hierop deze apparaten te repareren of om te ruilen. Het gaat om slaapapneu-apparaten zoals de Dreamstation 1 en thuisbeademingsapparaten zoals de Trilogy100.

De verantwoordelijkheid voor de terugroepactie ligt bij Philips. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Philips.

Algemene aanbeveling

In juli 2021 kwamen behandelaars en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn. 

Vervolgonderzoek

Op verzoek van de Europese inspecties doet Philips vervolgonderzoek naar de veiligheid van de apparaten. Philips liet weten dat dit onderzoek een aantal maanden zou duren. Omdat er veel onzekerheid en onrust bestond bij de gebruikers, besloot de IGJ om ook zelf onderzoek te laten doen door het RIVM. Dit onderzoek is in oktober 2021 afgerond.

Philips geeft op hun website updates over de resultaten van hun eigen onderzoek. Dit gaat over onderzoek naar vluchtige stoffen uit de Dreamstation. Deze blijken geen risico te vormen op gezondheidsschade op lange termijn.