Philips beademings- en apneuapparaten

In juni 2021 deed Philips een waarschuwing uit voor beademingsapparaten die patiënten thuis gebruiken. Deze zouden gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Philips besloot hierop deze apparaten te repareren of om te ruilen. Het gaat om slaapapneu-apparaten zoals de Dreamstation 1 en apparaten voor thuisbeademing zoals de Trilogy100.

De verantwoordelijkheid voor de terugroepactie ligt bij Philips. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Philips.

Algemene aanbeveling

In juli 2021 kwamen behandelaars en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tot de algemene aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken zolang deze nog niet vervangen of gerepareerd zijn. 

Vervolgonderzoek

Als fabrikant is Philips verantwoordelijk voor vervolgonderzoek naar de veiligheid van de apparaten. Philips liet na de veiligheidswaarschuwing weten dat dit vervolgonderzoek langere tijd zou duren. Omdat er veel onzekerheid en onrust bestond bij de gebruikers, besloot de IGJ om ook zelf een onderzoek te laten doen door het RIVM. Dit onderzoek is in oktober 2021 afgerond.

Philips geeft op zijn website updates over de resultaten van de eigen en onafhankelijke vervolgonderzoeken. Deze onderzoeken gaan over de mogelijke gezondheidsrisico’s van de apparaten door eventueel vrijkomende deeltjes en/of vluchtige stoffen.

De onderzoeken naar de meest gebruikte slaapapneu-apparaten zijn in december 2022 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat in het enkele geval dát het geluidsabsorberende schuim is aangetast, het onwaarschijnlijk is dat de slaapapneu-apparaten die in Nederland gebruikt worden, gezondheidsschade bij patiënten kunnen veroorzaken. Ook vervolgonderzoeken naar de minder gebruikte apneu-apparten van Philips bevestigen dit beeld. Deze onderzoeken zijn in mei en juli 2023 gepresenteerd.

Oordeel IGJ

De IGJ ontvangt de resultaten van de onderzoeken die Philips laat uitvoeren en beoordeelt deze. De inspectie vindt dat deze onderzoeken grondig uitgevoerd zijn: de opzet is navolgbaar en de methodiek is adequaat. 

Bij het onderzoeken van december 2022 heeft Philips laten zien dat deze zijn uitgevoerd en beoordeeld door meerdere onafhankelijke, gecertificeerde laboratoria en experts buiten Philips. Ook twee Nederlandse hoogleraren toxicologie hebben de onderzoeken wetenschappelijk mee-beoordeeld. Zij hebben de resultaten overtuigend toegelicht aan de IGJ. De IGJ vindt de conclusies die Philips trekt op basis van de laatste onderzoeksresultaten, goed te volgen.

Apparaten voor thuisbeademing

De IGJ verwacht verder van Philips te horen hoe de thuisbeademingsapparaten gerepareerd worden, zoals de in Nederland gebruikte Trilogy-toestellen. Daarvan is het onderzoek nog niet afgerond.